Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Połczynie Zdroju jest stowarzyszeniem pozarządowym posiadającym status Organizacji Pożytku Publicznego. 

Towarzystwo jest rzecznikiem praw dziecka, chroni jego prawa,biorąc pod uwagę prawa i obowiązki rodziców i opiekunów.

Nasze Motto:

Nasze motto to myśl Alberta Schweitzera " Jeśli otrzymałeś czegoś więcej niż inni w postaci dobrego zdrowia, uzdolnień, energii, sukcesów, radosnego dzieciństwa, harmonijnej atmosfery domowej, nie traktuj tego jako oczywiste. Należysz do ludzi szczęśliwych, a zatem powołany jesteś, aby wiele ofiarować innym ...

 

"Ośrodek Wsparcia Rodziny"

Udzielamy pomocy bezpośrednio  i telefonicznie
 od poniedziałku do piątku od 11:00 do 15:00

Formy pomocy:
- wsparcie psychologiczne
- informacje i porady
- pomoc społeczno-prawna
- interwencje w środowisku.

 

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny o narkotykach i narkomanii.

Otwarty w każdy czwartek w godzinach 8:30 do 10:30.

W okresie wakacji letnich i ferii zimowych jest czynny..

Pomocy udziela - terapeuta uzależnień. pani Iwona Rozperska.


"Środowiskowe Ognisko Integracyjne"
Otwarte od poniedziałku do piątku od 11:00 do 16:00.
Uczestnikami są dzieci w wieku od 6 do 16 roku życia.

Udzielamy wsparcia w rozwiązywaniu problemów osobistych, rówieśniczych.

Pomagamy w nauce szkolnej.

Organizujemy konkursy, wycieczki.

Prowadzimy zajęcia w czasie ferii zimowych i wakacyjnych.

Uczestnicy zajęć otrzymują posiłek.